Tin tức

Lương y Nguyễn Kiều – Ba Kiều Côn Lôn với cách mạng thuốc ta

Lương y Nguyễn Kiều người chiến sĩ cách mạng, người thầy thuốc nhân dân đáng kính. Với sự nghiệp thuốc nam lừng lẫy. Là người sáng lập ra Trường thuốc nam Tuệ Tĩnh – Bộ y tế. Nay là Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam.

Lương y Nguyễn Kiều - Ba Kiều Côn Lôn với cách mạng thuốc ta

Tiến trình lịch sử

Ngày 2 tháng 8 năm 1931, Ba Kiều bị đày Côn Đảo, tại đây Ba Kiều cùng anh em lính tù cộng sản chuẩn bị dựng tủ thuốc ta của chi bộ Đảng hai đảo của Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. Lần đầu tiên, lịch sử y tế cách mạng Việt Nam có y viện bí mật hoạt động đến khi cách mạng tháng tám thành công.

Ngày 15 tháng 4 năm 1954 phối hợp Đông y và Tây y của Sở y tế Nam bộ.

Ngày kỉ niệm đồng chí Stalin mất, tiến hành dựng lớp huấn luyện đào tạo cán bộ thuốc ta. Ngày 1 tháng 1 năm 1957 cách mạng nước ta chuyển trực tiếp ra Bắc, tỉnh Hà Đông cũ, xã Nam Tiến ( Miếu Xanh thôn), huyện Phú Xuyên. ” Bản kiến nghị ca Việt Nam” được xây dựng, ” tủ thuốc nông thôn xã” gửi lên phủ Thủ tướng, Hội đồng chính phủ xin mở rộng.

Các giai đoạn phát triển

Lương y Nguyễn Kiều - Ba Kiều Côn Lôn với cách mạng thuốc ta

Ngày 10 tháng 5 năm 1957, mở tập đoàn đông y Việt Nam thuộc Ban thống nhất của Quốc hội Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 25 tháng 5 năm 1961 khai giảng trường Đông y của viện Đông Y – Bộ Y tế.

Ngày 25 tháng 8 năm 1969 chỉ thị riêng của thủ tướng Phạm Văn Đồng giao trường huấn luyện cách mạng thuốc ta cho Ba Kiều đặt tên Trường Tuệ Tĩnh – Hội đồng chính phủ.

Ngày 15 tháng 11 năm 1972 Trường Tuệ Tĩnh – Hội đồng chính phủ được phê duyệt chính thức là trường thuốc Nam hoàn toàn độc lâp và duy nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chỉ có một trường đông y duy nhất.

Ngày 15 tháng 11 năm 1972, Bộ trưởng Bộ Y tế tuyên bố về Đại hội đông y thuốc ta toàn miền Bắc tại Trường Tuệ Tĩnh, duy nhất do Bộ Y tế chủ trì, không có Viện đông y nữa.

Cũng trong ngày 15 tháng 11 năm 1972, Ban văn giáo Trung ương biểu dương Trường Tuệ Tĩnh – Hội đồng chính phủ. Đây là ngày kỉ niệm hàng năm ngành y dược dân tộc Việt Nam ra đời.

Theo kế hoạch Nguyễn Kiều đã vạch ra 1973 – 1974. phải hoàn thành Học viện thuốc ta Liên Bang Đông Dương, 11 nhiệm vụ chính trị ngành, nhằm xây dựng một nền y học, y tế dân tộc khoa học đại chúng.

” Tuệ Tĩnh Hồng” tức là trường Trường Tuệ Tĩnh  – Hội đồng chính phủ đã có con dấu đồng thực sự vào ngày 11 tháng 3 năm 1971, và ngày này là ngày chuyên chính của ngành thuốc ta. Lương y Nguyễn Kiều tuy 80 tuổi vẫn hoạt động tốt.

Một điểm nhấn vô cùng quan trọng đối với nền thuốc nam nước nhà. Đó là thành lập trường thuốc ta Tuệ Tĩnh. Và đóng góp của Lương Y Nguyễn Kiều là rất to lớn.

>>> Xem thêm: 

Tags: