Nhượng quyền thương hiệu
Nhượng quyền thương hiệu thuốc nam Nguyễn Kiều

Nhượng quyền thương hiệu thuốc nam Nguyễn Kiều

1.VẤN ĐỀ HIỆN NAY CỦA CÁC PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y /YHCT TRUYỀN THỐNG Kinh doanh kém do: thiếu quy trình, bị động và chưa có phương án khám và chữa bệnh cho bệnh nhân (chỉ mở cửa phòng khám, ngồi chờ bệnh nhân đến khám mà không chủ động thu hút khách). Thời gian nhàn, rảnh còn …