Hoạt động giao lưu

ẢNH LƯU NIỆM CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN